โฆษณาสินค้าและบริการของท่านกับระบบของบัมคิว

คุณสมบัติและข้อดีของระบบโฆษณาของบัมคิวมีดังนี้
  • กระจายโฆษณาทั่วทุกเว็บไซต์อย่างยุติธรรม
  • คิดค่าโฆษณาเป็นคลิก
  • สามารถกำหนดงบประมาณที่จะใช้จ่ายได้
  • ลงโฆษณาได้ทั้งแบบข้อความและมัลติมีเดีย
  • เปิด/ปิด การแสดงโฆษณาได้ทุกเมื่อ
  • มีระบบแคมเปญและตัวโฆษณาที่ยืดหยุ่น
  • มีรายงานที่ละเอียดชัดเจนและโปร่งใส
  • มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษา

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

One Direction Blog Copyright © 2011-2012 | Powered by Blogger